مقدم دانش آموزان جديدالورود را گرامي مي داريم

 


دانش آموزان پايه سوم روز دوشنبه 13 مرداد آزمون جامع دارند

 


 

برنامه روز سه شنبه 14 مرداد دانش آموزان پايه اول رياضي فيزيك و ديني مي باشد

 


 

برنامه روز دوشنبه13 مرداد پايه دوم و سوم به ترتيب زير مي باشد 

 

 كلاس زنگ اول   زنگ دوم زنگ سوم
 201 رياضي  ديني رياضي عربي
 202 رياضي  رياضي ادبيات ديني

 203 تجربي

 زيست ديني رياضي
 204 تجربي  شيمي زيست زيست
 301 رياضي  ادبيات حسابان فيزيك
 302 رياضي  فيزيك شيمي حسابان
 303 تجربي  شيمي فيزيك ادبيات
 304 تجربي  رياضي عربي شيمي

 

 


لطفا براي مشاهده بهتر مطالب سايت ENTERNET EXPLORER خود را به ورژن 10 يا بالاتر ارتقا دهيد يا از مرور گر GOOGLE CHROME  و يا MOZILLAاستفاده نماييد.

براي دريافت كتاب هاي درسي به آدرس زير مراجعه نماييد

كتابهاي دوم رياضي

سوم رياضي

كتابهاي دوم تجربي

سوم تجربي 

كتابهاي اول دبيرستان

 

قاسامي دروس برتر آزمون مرآت 6

نام درس

پايه

نام دبير

رتبه

سطح

رتبه

سطح

زبان انگليسي

دوم تجربي 203

خانم حمدالهي

3

استاني

3

كشوري

فيزيك

دوم تجربي204

خانم نيكنام

 

 

4

كشوري

فيزيك

دوم رياضي 201

خانم نيكنام

 

 

4

كشوري

فيزيك

دوم تجربي203

خانم نيكنام

 

 

6

كشوري

زيست شناسي

دوم تجربي 203

خانم شهاب

 

 

7

كشوري

فيزيك

دوم رياضي 202

خانم نيكنام

 

 

8

كشوري

آمار و مدل سازي

دوم رياضي 201

خانم سلطاني

 

 

8

كشوري

دين و زندگي

اول كلاس 101

خانم محمدي

 

 

9

كشوري

 

 
آدرس : تهران، خیابان شریعتی، خیابان قدوسی، جنب مخابرات شهید بهشتی
تلفن : 88417820
آدرس رايانامه : school yasnabi7 ir